Elõkészületek (9.TV)

Elõadás (9.TV)

Madách Imre: Az ember tragédiája
ferencvárosi iskolák elõadásában.

Egyiptomot a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium jelenítette meg. Felkészítõk: Rozgonyiné Cziffer Veronika és Nagy Monika.

"...mély tenger a nép: bármi napfény
Sem hatja át tömét; sötét leend az,
Csak a hullám ragyog, mit színe fölvet,
És mely hullám esetleg épp te vagy."

Back Contact